ถวายดอกไม้จันทน์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ โรงพยาบาลศิริราช

 

      วันที่ 26 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล พร้อม รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร