มอบเงินช่วยเหลือกรณีพยาบาลบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะนำส่งผู้ป่วย

 

จากกรณีอุบัติเหตุรถ Ambulance โรงพยาบาลระนองชนต้นไม้ริมไหล่ทางอย่างแรง บริเวณถนนเพชรเกษม อ.เมือง  จ.ระนอง เมื่อเช้าวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 6.23 น.    ส่งผลให้มีผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ได้แก่ นางมณี ขอจ๋วนเตี๋ยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ Dx. Severe Head Injury อาการสาหัส ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ จ.ชุมพร และเสียชีวิตในวันที่ 4 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 23.00 น. และนางสาววรัญญา ลิหงวน พยาบาลวิชาชีพ Dx. Mild Head Injury มีอาการอาเจียนตลอดเวลา ขณะนี้อาการดีขึ้นและกลับไปพักฟื้นที่บ้าน

สภาการพยาบาลมอบหมายให้นางสาวปิยนุช ประทีปทัศน์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์และกรรมการสภาการพยาบาลนำแจกันดอกไม้และความห่วงใยของสภาการพยาบาลไปเยี่ยมทันที  ที่ทราบข่าว และวางพวงหรีดเคารพศพเมื่อถึงแก่กรรม

จากการที่สภาการพยาบาลได้ตั้งและพัฒนากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงานแล้ว แต่ยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนดังกล่าว ด้วยความห่วงใยในสมาชิกสภาการพยาบาลจึงไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์จึงได้อนุมัติเงินจากกองทุนดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่ประสบเหตุข้างต้น

  ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้มอบหมายให้ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ สภาการพยาบาล, ดร.ราศี ลีนะกุล ที่ปรึกษาสภาการพยาบาลฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนในการคารวะ   นางมณี ขอจ๋วนเตี๋ยม และเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ นางมณี ขอจ๋วนเตี๋ยม ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวจำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมไข้ นางสาววรัญญา ลิหงวน และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน