งานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

           วันที่ 2  มกราคม ที่ผ่านมา รศ. เพ็ญศรี ระเบียบ ผู้แทนจากสภาการพยาบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและ  น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. ต่อจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเสด็จไปทรงเยี่ยมกรรมการและอาสาสมัครประจำจังหวัดในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ทั้ง 51 จังหวัด อย่างต่อเนื่อง ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาต่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ชนบทห่างไกล ที่เมื่อเจ็บป่วยไม่มีโอกาสได้รับการรักษา