รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เข้าอวยพร แด่ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.2561

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล นำคณะผู้แทนจากสภาการพยาบาล ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ เข้าอวยพร แด่ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.2561 ณ สำนักงานรัฐมนตรี อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา