สมรรถนะผู้บริหารการพยาบาล

 

จัดทำโดย
สภาการพยาบาล

   ผู้สนใจส่งใบสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรบุคคล   สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี  กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 02-5967537-8 โทรสาร 02-589-7121

ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อหนังสือสภาการพยาบาล


ราคา : 30 บาท

 
อ่านรายละเอียด
ใบสั่งซื้อหนังสือ.pdf141.5 KB