ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

นักวิชาการสาธารณสุขเข้าพบนายกสภาการพยาบาลเรื่องหลักสูตรเทียบโอนสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข
คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล
บริษัท รักลูกเอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด สัมภาษณ์นายกสภาการพยาบาล
เสนอแก้ไขร่าง พรบ.อุดมศึกษา
คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษาดูงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล

Counter

  • Site Counter: 6,654,431
  • Unique Visitor: 549,301
  • Since: 01-01-2554