ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชุมวิชาการ / อบรมต่างๆ

กิจกรรม

เยี่ยมให้กำลังใจกรณีพยาบาลบาดเจ็บขณะนำส่งผู้ป่วย
สภาการพยาบาลสัญจร (เขตสุขภาพที่ 4)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์”
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เข้าอวยพร แด่ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.2561
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล
งานเสวนานโยบายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10

Counter

  • Site Counter: 6,459,720
  • Unique Visitor: 517,427
  • Since: 01-01-2554