การประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0)

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0) ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ns.mahidol.ac.th/smartageing