ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล

 

 

        ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ โดยรับใบสมัครได้ที่ สภาการพยาบาล หรือดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.tnmc.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารนครินทรศรี ชั้น 2 สภาการพยาบาลในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่วันที่  8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560  ในวัน เวลาราชการ

อ่านรายละเอียด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล (นักวิชาการฯ) 8พย.-22ธค.60 (PDF) (1).pdf115 KB
ใบสมัครงานสภาการพยาบาล (สำนักงานเลขาธิการสภาฯ) (ล่าสุด PDF).pdf187.14 KB