งานแถลงข่าวกำหนดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี