สภาการพยาบาลเปิดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตฯ วันเสาร์ที่ 16 และ 23 ธันวาคม 2560

การเข้า-ออก กระทรวงสาธารณสุขในวันหยุดราชการ

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเข้มงวดการเข้า-ออก กระทรวงในวันหยุดราชการ  ท่านจึงสามารถเดินทางมายังสภาการพยาบาล โดยผ่านทางประตู 2 (ซอยอัคนี) ถนนงามวงศ์วาน เท่านั้น