ความคืบหน้ากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน

 

       ตามที่สภาการพยาบาลมีนโยบายในการจัดตั้งและพัฒนากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิก      สภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน ท่านสมาชิกสามารถรับชมรายละเอียดโครงการและแนวทางการดำเนินงานผ่านบทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ได้ในสกู๊ปพิเศษของรายการ “ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ที่แพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  ได้ที่... https://youtu.be/2Wx4sWBei1g

      ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน โดยโอนเงินผ่าน
     - ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สภาการพยาบาล-ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน” สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 142-0-24816-2
     - ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สภาการพยาบาล-ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน” สาขากระทรวงสาธารณสุข บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 340-222711-7

หรือติดต่อโดยตรงที่ งานการเงินสภาการพยาบาล โทรศัพท์ 02-596-7540