พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี ๒๕๕๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๑ วันที่ ๒๙ ตุลาคม๑๕๕๓ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี ๒๕๕๐

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๐ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

Award Ceremony 2015

 

The Princess Srinagarindra Award Ceremony 2015 takes place in Bangkok on October 22nd, 2015 at the Chakri Throne Hall, the Royal Grand Palace and presided over by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.

Award Ceremony 2011

The Princess Srinagarindra Award Ceremony 2011 takes place in Bangkok on October 20th, 2011 at the Chakri Throne Hall, the Royal Grand Palace and presided over by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.

Award Ceremony 2010

   

The Princess Srinagarindra Award Ceremony 2010 takes place in Bangkok on October 21th, 2010 at the Chakri Throne Hall, the Royal Grand Palace and presided over by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.

Award Ceremony 2009

     

The Princess Srinagarindra Award Ceremony 2008 takes place in Bangkok on October 29th, 2009 at the Chakri Throne Hall, the Royal Grand Palace and presided over by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.