สำนักงานมูลนิธิฯ

ที่ตั้ง   อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล ชั้น 3
           88/20 หมู่ที่ 4 อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข 
           ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


โทรศัพท์ (662) 951 0145-51 ต่อ 5522, (662) 965 9264
โทรสาร (662) 965 9264, (662) 589 7121
E-mail : psaf@tnc.or.th , psaf_rp@hotmail.com
www.princess-srinagarindraaward.org